Untitled Document
 
Untitled Document

Untitled Document
 
หน้าแรก  >  Society  >  "โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 11"
 
   

พื้นที่ 5.6 ล้าน ตร.ม. หรือ 5 เท่าของประเทศไทยอบอุ่นด้วยผ้าห่ม 2.2 ล้านผืน จากโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว: 11 ปีบนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่น” ไออุ่นปกคลุมผืนแผ่นดินไทย  ด้วยน้ำใจคนไทยด้วยกัน

ตลอดระยะเวลามากกว่าทศวรรษ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมอันยิ่งใหญ่ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ซึ่งได้เดินทางแจกผ้าห่มมาเป็นระยะทางกว่าแสนกิโลเมตร คือ สายสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนไทย จากการที่ชีวิตของผู้คนนับล้านที่ได้มีโอกาสครอบครองผ้าห่มจำนวนถึง 2.2 ล้านผืนยามเผชิญกับความหนาวเหน็บที่มาเยือนเป็นประจำทุกปี โดยความรักและห่วงใยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ด้อยโอกาสอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมยอดผ้าห่มที่ได้แจกจ่ายไปแล้วมีจำนวนมากถึง 2 ล้าน 2 แสนผืน ครอบคลุม 571 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 41 จังหวัด 

โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  (มหาชน) กล่าวว่า  “โครงการ ไทยเบฟรวมใจ    ต้านภัยหนาว 11 ปีบนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่น” ถือเป็นต้นแบบโครงการ Corporate Philanthropy (การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม) ในช่วงหน้าหนาวที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในประเทศ อันนำความภาคภูมิใจมาสู่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ของคนไทย  ที่ดี  ตามนโยบาย “คนไทยให้กันได้” ด้วยการมอบผ้าห่มไทยเบฟ สีเขียวผืนอุ่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ทุกข์ยากจากความหนาวเหน็บในฤดูหนาว   ซึ่งตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษถือเป็นเกียรติของไทยเบฟอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก  หน่วยงานของรัฐ อย่างเช่น กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการเป็นผู้สำรวจข้อมูลบุคคลจากหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด ที่กำลังจะเผชิญกับวิกฤตภัยหนาว

อย่างแท้จริง  อีกทั้งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ หรือความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ซึ่งในปีนี้ เป้าหมายการช่วยเหลือจะมุ่งไปที่จังหวัดในภาคเหนือและอีสาน รวม 15 จังหวัด กำหนดเป็นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และเขตภาคเหนืออีก  5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งผ้าห่มจำนวนกว่า 200,000 ผืน มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท  จะถูกนำไปมอบให้กับชาวบ้านถึงมือทุกครัวเรือนอย่างเช่นทุกปี ซึ่งถ้านับรวมกว่า 11 ปีที่ยอดรวมผ้าห่มได้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ต้องถือว่ามีจำนวนมากถึง 2 ล้าน 2 แสนผืน มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 350 ล้านบาท ครอบคลุม 571 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 41 จังหวัด

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมาถึงวันส่งมอบผ้าห่มได้ในแต่ละปี  เราต้องรู้จักพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวจนถึงจุดวิกฤตเป็นอย่างดี มีการสำรวจประชากร ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาผลิตผ้าห่มคุณภาพดี เพื่อลำเลียงสู่มือของผู้ประสบภัยในพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่อากาศหนาวเย็นอย่างรุนแรงในช่วงตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤศจิกายน ตลอดทั้งเดือนธันวาคมหรือยาวนานไปถึงเดือนมกราคมจะมาถึง ซึ่งนับว่าเป็นการวางแผนป้องกันภัยหนาวอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ระยะเวลากว่า 10 ปีของโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” คือการเดินทางด้วยน้ำใจของคนไทยไปตามเส้นทางของการให้อย่างไม่เคยย่อท้อ ทั้งนี้ผู้ถือเป็นต้นกำเนิดของโครงการน้ำใจคนไทยและอยู่เบื้องหลังการแบ่งปันอันยิ่งใหญ่นี้ คือ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟ   เวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ที่ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการดำเนินการของโครงการตั้งแต่การผลิตจนถึงการมอบ โดยเฉพาะหัวใจของโครงการ คือตัว “ผ้าห่ม” เอง คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้คัดเลือกชนิดของผ้าห่มตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และจะกำชับให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการของโครงการ ให้ใส่ใจในคุณภาพของการผลิตผ้าห่มในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผ้าห่มทุกผืนมีมาตราฐานดีพอในการใช้ต่อสู้ความหนาว     โดยผ้าห่มผลิตจากใยสังเคราะห์สั่งทอพิเศษ  มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับผ้าห่มที่ใช้ส่งออกไปยังต่างประเทศ ผ้าห่มไทยเบฟจึงเป็นผ้าห่มที่ให้ความอบอุ่นและทนทาน โดยน้ำหนักของผ้าจะต้องได้มาตรฐานสม่ำเสมอ คือ มีน้ำหนักประมาณ 36-38 กรัม ขนาดกว้างยาวประมาณ 50 x 80 นิ้ว ที่สำคัญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จะเป็นผู้ลองห่มผ้าห่มด้วยตนเอง ว่ามีความอุ่นและคุณภาพเพียงพอหรือไม่ ที่จะแจกให้พี่น้องชาวไทยต่อสู้กับความหนาวเหน็บได้จริง ดังนั้น ผ้าห่มทุกผืนของไทยเบฟ จึงสื่อถึงความตั้งใจอย่างที่สุด ที่จะหยิบยื่นน้ำใจไมตรีและแบ่งปันความอบอุ่นที่คนไทยมอบให้กันและกันอย่างแท้จริงนับตั้งแต่วันแรกจวบจนวันนี้ ก็เป็นระยะเวลาถึง 11 ปีแล้ว ที่ได้มีจำนวนผ้าห่มคุณภาพดีช่วยเหลือคนให้ต่อสู้กับความหนาวได้มากถึง 2 ล้าน 2 แสนผืน หรือเทียบเท่าความกว้างของผ้าห่ม คลุมพื้นที่ได้ถึง 5.6 ล้าน ตร.ม.  หรือ 5,600 ตารางกิโลเมตร เทียบเท่า 5 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กล่าวไว้ว่า “โครงการ ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว เดินทางเข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ผ้าห่ม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในชนบทอย่างมาก ทุกๆ พื้นที่ ที่โครงการของเราเข้าไปถึง เราจะได้เห็นภาพแห่งความสุข รอยยิ้มของพี่น้องคนไทย ที่ได้รับ ผ้าห่มจากโครงการนี้ ผ้าห่มทุกผืนคือความตั้งใจที่จะหยิบยื่นน้ำใจไมตรีที่คนไทยมอบให้กันและกัน ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแบ่งปันไออุ่นสู่พี่น้องคนไทยผู้ประสบภัยหนาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ”โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา คาราวาน “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ได้มาแบ่งปันไออุ่นแก่พี่น้องอำเภอพร้าว ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้นั้น ชาวบ้านทั้งผู้เฒ่า ผู้แก่ ไปจนถึงลูกเด็กเล็กแดง ต่างตื่นเต้นดีใจที่ทางผู้ใหญ่ใจดี นำโดย  นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ให้เกียรติมาเป็นประธานแจกผ้าห่ม ร่วมกับ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และยังมีพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น บุกลงพื้นที่ห่างไกลไปแจกจ่ายผ้าห่มให้กับพี่น้องชาวไทยชาวเชียงใหม่ที่ต้องทุกข์ทรมานในช่วงหน้าหนาวด้วยกัน จนชาวบ้านที่มาเรียงรายรับทั้งผ้าห่มและของบริจาคต่างๆ ต่างซาบซึ้งไปกับความมีน้ำใจของคนไทย ตลอดจนดารานักแสดงใจบุญอีกหลายคนที่มาร่วมงานคับคั่ง เรียกได้ว่า นอกจากกายจะอุ่นแล้ว ใจยังอุ่นอีกด้วย

เชน-ธนา  ลิมปยารยะ ศิลปินนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลง ไม่รักไม่ไหว  กล่าวถึงความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ว่า  ถือเป็นครั้งแรกที่ร่วมกับโครงการนี้และรู้สึกดีใจมาก จริงๆ อากาศหนาวมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก วินาทีที่ได้มอบผ้าห่มให้กับพวกเขารู้สึกมีความสุขมาก และพวกเขาก็มีความสุขเหมือนกัน เป็นวินาทีดีๆ ที่ได้มาเจออะไรดีๆที่นี้ ผมอยากมาแจกผ้าห่มทุกปี ผมเห็นทุกคนมีรอยยิ้ม มีความสุข อุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจ เป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูกเหมือนกัน หลังจากแจกผ้าห่ม ก็ได้มอบอุปกรณ์การเรียน โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ เพื่อให้น้องๆสามารถเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น ดีใจจริงๆ ครับ

ด้าน แก้มบุ๋ม - พิมพ์นิภา จิตติธีรโรจน์ บอล - อัศนัย เทียนทอง และ เชน - ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ ศิลปินนักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า เราทั้ง 3 คน มาร่วมโครงการในปีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งพวกเราอยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ตลอดไป เพราะนอกจากจะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ก็ยังจะเป็นการสนับสนุนทางด้านการเรียนและการกีฬาให้แก่เด็กๆ พวกเราเชื่อว่า การได้ช่วยอนาคตของชาติในด้านการเรียน ให้พวกเขามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบถ้วนและครอบคลุม จะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีในวันข้างหน้าได้ เห็นรอยยิ้มของน้องๆ คุณตาคุณยายแล้วมีความสุข เพราะของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว จะมีค่ามากๆ สำหรับพวกเขาในวันที่มีการแจกผ้าห่ม บรรดาดารานักร้องนักแสดง นักกีฬา รวมไปถึงผู้บริหารไทยเบฟและพันธมิตร ยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ภายใต้ชื่อ กิจกรรม “ให้น้อง จากใจไทยเบฟ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่นอกจากจะมอบความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังมอบคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีก 2 ด้าน คือ

1) ด้านการศึกษา มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาหนังสือรวมไปถึงอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ยากไร้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน รวมถึงการบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง ซ่อม เสริมและเติมเต็มด้านหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียน

2) ด้านสุขภาพ   ประสานความร่วมมือกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน รวมทั้งการให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น อันได้แก่ การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถม 6 จำนวน 108 คน

ถึงวันนี้ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของไทยเบฟ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว” จึงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับถึงรูปแบบการทำ CSR อย่างมีระบบและต่อเนื่อง จนทำให้ไทยเบฟเป็น 1 ใน 5 องค์กร ที่ถูกเสนอชื่อ เข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence) ซึ่งต้องถือเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยึดถือการมีความจริงใจและยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการตอบแทนต่อสังคมในทุกๆด้าน บริษัทให้ความสำคัญต่อปรัญชาการเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือสนับสนุนสังคมไทยในทุกมิติอย่างต่อเนื่องและจริงใจ เป็นคำมั่นสัญญาต่อสังคมผ่านคำพูดของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอดว่า ไทยเบฟจักต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทย เติบโตไปพร้อมกับการเป็นองค์กรที่ดี เป็นคนไทยที่ดี ด้วยการยึดถึอปรัชญาอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของไทยเบฟที่ว่า “คนไทยให้กันได้”
 
หมายเหตุ   Corporate Philanthropy = การบริจาคเพื่อการกุศล เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ 


อัพเดตโดย : กองบรรณาธิการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

Share
ให้คะแนนบทความนี้
คะแนนบทความนี้: 3.4/5ดาว (จากจำนวนโหวต 11 votes )

Untitled Document
 
 
 
 


 

 


©2009 Copyright Reserved dooqo Company Limited